Építményeink – Erdély 2020

A Konferencia Iroda Bt. már hetedik alkalommal szervezi az Építményeink-Erdély konferenciát. Az Erdélyben szervezendő konferenciák célja, hogy olyan magyar nyelvű rendezvényeket rendezzünk, ahol a magyar műszaki értelmiség saját anyanyelvén (magyarul) hallgathatja meg az előadásokat illetve adhatja elő azokat a témákat, melyeket szeretne másokkal is megismertetni. További cél, hogy a magyar műszaki szakkifejezések minél jobban, minél szélesebb körben ismertek legyenek. Szeretnénk, hogy a rendezvényekre lehetőleg minden érdeklődő eljuthasson, ne befolyásolja Őt a rendezvény költsége. Természetesen nem zárjuk ki a lehetőségét annak, hogy román nemzetiségű kollegák is részt vegyenek a rendezvényeken. Fontos szempont, hogy a résztvevőknek lehetőségük legyen egymás megismerésére, munkakapcsolatok kialakítására, üzletek kötésére, legyen az erdélyi vagy magyarországi vállalkozás.

VII. ÉPÍTMÉNYEINK – ERDÉLY 2020

című kiállítással egybekötött konferenciát

2020.01.30-31.

Székelyudvarhelyen a Hotel Küküllő-ben tartjuk

www.epitmenyeink-erdely.hu