GEOTECHNIKA 2015

 

Dr. György Pál (AP-CONSULT Mérnöki Iroda Kft.): A földalatti terek hasznosításának új ten- denciái

Tompai Zoltán (BME Geotechnika és Mér-nökgeológia Tanszék): Balatonaliga magasparti rézsű állékonysági vizsgálata, meglévő víztelenítő rendszer felülvizsgálata, kiegészítő víztelenítő rendszer tervezése

Juhász Miklós (Taupe Kft.): MODELL ÉS MA-KETT — Tények és (népszerű) tévhitek alapozá-sokról a mindennapos mérnöki gyakorlatban

Garai József (Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék): Buzgárok hid- raulikus talajtörési kritériuma

Subert István (Andreas Kft.): Földmű tömör-ségi inhomogenitás lehetséges hatása az utak új iri egyenetlenségi követelményének teljesít-hetőségére

Czap Zoltán (BME, Geotechnika és Mérnök-geológia Tanszék): Esettanulmány – leszakadt 80 m-es épített rézsű

 

Murinkó Gergő – Tóth Gergő (Gradex Mérnö- ki és Szolgáltató Kft.): Korszerű talajstabilizá-ciós megoldások

Koch Edina – Szepesházi Róbert (Széchenyi István Egyetem):     TÖLTÉSALAPOZÁS = Geotechnikai alapfeladat a Kárpát-medencében

Szalai János – Szemesy István (Sycons Kft.): Kulcsi partfalmozgások és azok stabilizálásának sajátosságai, tapasztalatai

Scharle Péter (SzE, Szerkezetépítési és Geo-technikai Tanszék): Változzon-e a geotechni-kus mérnök észjárása?

Rövidesen feltöltjük!

Nordmeyer GEOTOOL GmbH. gépbemutatója a Geotechnika 2015 konferencián

Dr. Deli Árpád (HBM Kft.): Az ember – gép – környezet – technológia rendszer minőségi, munkavédelmi, környezetvédelmi indikátora-inak fejlődése a speciális mélyépítési projek- tekben

Dr. Greschik Gyula (Magyar Alagútépítő Egyesület): Alagútépítésünk a világban (az elmúlt 25 évünk)

 

Tóth Szilvia (Mott MacDonald Magyarország Kft.): BERGEN LIGHT RAIL 3. ütem – Norvégiai tapasztalatok

Holczer Róbert – Böröczky Zsolt – Dr. Robert Thurner (Keller Grundbau GmbH.): Mélyépítési, kivitelezési tapasztalatok a Közel-Keleten

 

Szepesházi Róbert (Széchenyi István Egye-tem):  SZINERGIÁK A GEOTECHNIKÁBAN – Értelmezések, példák és perspektívák (a 2015 évi wienna terzaghi lecture rövidített magyar változata)

Tompai Zoltán – Vásárhelyi Balázs (BME, Geo-technika és Mérnökgeológia Tanszék): A fo-nyódi magaspart geotechnikai kérdései, helyre-állításának tervezése

Rövidesen feltöltjük!

Szilvágyi László – Burghardt Balázs (Geoplan Kft.): TALAJJAVÍTÁS – Gabonasiló alapozása vasalatlan talajcölöppel

Tóth Gergő (Gradex Kft.): Vasalttalaj támfalak építési tapasztalatai

Rövidesen feltöltjük!

Wolf Ákos – Szepesházi Róbert (SzE, Szerke-zetépítési és Geotechnikai Tanszék): A H-elemes támfaltípus kálváriája

Rövidesen feltöltjük!

Faur Krisztina Beáta – Dr. Szabó Imre (Mis-kolci Egyetem, Hirdogeológiai-Mérnökgeo-lógiai Intézeti Tanszék): Hulladéklerakókon bekövetkezett felszínmozgások összefoglaló értékelése

Garai József (Debreceni Egyetem, Építő-mérnöki Tanszék): A hagyományos súrlódási körös rézsűállékonysági vizsgálat elvi hibája

Rövidesen feltöltjük!

Hangodi Ádám – Kárpáti László (Viacon Hungary Kft.): Hullámacél hídszerkezet –  geotechnikai vagy hídépítési feladat?

Garai József – Király János (Debreceni Egye-tem): Fúrási technológia kisátmérőjű, szigorú mérettűrésű, nagymélységű furatok kialakítá-sához