GEOTECHNIKA 2016

Kárpáti László (ViaCon Hungary Kft.): Térkép a támfalak világához

 

Laufer Imre (Unitef’83 Zrt.): Töltésvégek süllyedésszámítása

Garai József (Debreceni Egyetem, Építőmérnöki Tanszék): A kolontári vörösiszap tározó gátszakadás törési felületei és azok geotechnikai okainak elemzése

Csapody Gergő1 – Szepesházi Attila2,3 – Dr. Móczár Balázs3 (Du-PLAN Kft.1 –  HBM Kft.2 – BME3 ): Budapesti mély munkatérhatárolás 2D és 3D numerikus backanalízise

Lődör Kristóf – Dr. Móczár Balázs – Dr. Mahler András (BME, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék): Rigid inclusion alapozási rendszerrel készült siló 3D numerikus vizsgálata

Bán Zoltán – Dr. Mahler András (BME): Beszámoló az ISC’5 (5th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterisation) konferenciáról

Rövidesen feltöltjük!

Dr. Szepesházi Róbert (SZE): Beszámoló a Cölöpalapozás 2010-2020 Workshopról

Szabadka Gergely (Bonar Geosynthetics Kft.): Törökországi óriásprojektek geotechnikai vonatkozásai, esettanulmányok

Rövidesen feltöltjük!

Megyeri Tamás – Jobaházi Vilmos – Szántó Vera – Glatz Katalin (Mott MacDonald Ma- gyarország Kft.): A lejtősaknák javasolt lezárási módja a töréses övekben. Koncepcióterv és annak felülvizsgálata

Rövidesen feltöltjük!

Szilágyi Gábor1 – Palkó Tibor1 – Lepel László1Dr. Gálos Miklós2 (FTV Zrt1 – BME Építőa-nyagok és Magasépítés Tanszék2): Új alagút a várhegyben a HILTON szálló alatt

Tóth Gergő – Murinkó Gergő (Gradex Kft.): Innovatív partvédelmi megoldások

 

Hangodi Ádám (ViaCon Hungary Kft.): Beton homlokelemes támfalak építési sajátosságai

Rövidesen feltöltjük!

Sabathiel Balázs (HungaroCAD Kft.): BIM a mélyépítésben, geotechnikában

Rövidesen feltöltjük!

Nagy Roland – Kádár István – Dr. Nagy László (BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tan-szék): Síkalapok teherbírásának megbízható-sági vizsgálata

Rövidesen feltöltjük!

Dr. Móczár Balázs – Szarka Gábor – Szepes-házi Attila (BME, Geotechnika és Mérnökge-ológia Tanszék): A Szent Gellért téri metróál-lomás numerikus back analízise

Garai József – Kollár Miklós (Debreceni Egye-tem): Megadható-e illetve előírható-e a bizton- ság értéke egyetlen számmal a geotechnikai tervezéseknél?

Rövidesen feltöltjük!

Szatmári Tamás (Bonar Geosynthetics Kft.): Szemcsés kiegészítő rétegek erősítése geomű-anyagokkal

Rövidesen feltöltjük!

Subert István (Andreas Kft.): Helyszíni proctor vizsgálat SP-LFWD berendezéssel  – kísérleti tapasztalatok

Bán Zoltán – Lődör Kristóf – Dr. Szendefy János (BME Geotechnikai Tanszék): Talajfolyósodás kezelése kőtömzsökkel

Czap Zoltán (BME Geotechnika és Mérnök-geológia Tanszék): Felszíni terhelés hatása alagutakra és csővezetékekre

Rövidesen feltöltjük!

Dr. Kegyes-Brassai Orsolya – Richard P. Ray (SZE Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék): Válaszspektrum meghatározása Győr területén helyi altalaj adottságok figyelembevételével

Donovál Krisztina1 – Czap Zoltán1 – Mahler András1 – Szatmári Tamás2 (Budapesti Mű-szaki és Gazdaságtudományi Egyetem1 – Bonar Geosynthetics Kft.2): Geoműanyagréteg erősítésű szerkezetek káro-sodásai

Karner Balázs (Fugro Consult Kft.): Elektromos nyomószondázás – statikus szondázás – avagy a CPT

Nagy Péter1 – Dietmar Adam1 – Scheuring Ferenc2 (Institut für Geotechnik Technische Universität Wien1 – Fugro Consult Kft. 2): Mélyvibrációs tömörítés a talajjavítás ellenőr-zése szeizmikus CPT szondával

Rövidesen feltöltjük!