GEOTECHNIKA 2017

Zagorácz Márk1,2 – Etlinger József2 – Bakai Nándor1,2 – Dr. Sik András1 (Lechner Tudás-központ1 – Pécsi Tudományegyetem2): BIM a mélyépítésben

Rövidesen feltöltjük!

Kis Yvette – Hegedűs Lajos (Lechner Tudás-központ): Építési Geotechnikai Adattár

Stenzel Sándor (Geodézia Zrt.): 3 dimenziós technológiák alkalmazása a mélyépítésben

Rövidesen feltöltjük!

Garai József (Debreceni Egyetem): A talajok önszűrésének elmélete

Rövidesen feltöltjük!

Lajkó Rebeka – Dr. Nagy László (BME Geo-technika és Mérnökgeológia Tanszék): Az első magyar földnyomáskutató

Rövidesen feltöltjük!

Wolf Ákos – Richard P. Ray (Széchenyi István Egyetem): Nyíróhullám terjedési sebesség becslése CPT adatokból hazai talajviszonyokra

Szatmári Tamás (Low & Bonar Hungary Kft.): Part- és erózióvédelem egy modern megoldása

Szilvágyi Zsolt – Kihívások és hiányosságok egy fejlődő ország geotechnikai gyakorlatában (Therzaghi Oration – Peter Day: Challenges and Shortcomings in Geotechnical Engineering Practice in the Context of a Developing Country)

Rövidesen feltöltjük!

Bozi György (SoDeGo Consulting Ltd.): A CC betonpaplan jellemzői és minősítései geotechnikai alkalmazásokhoz, hazai és külföldi esettanulmányok

Rövidesen feltöltjük!

Szilvágyi Zsolt1 – Jakub Panuska2 – Kegyes-Brassai Orsolya1 – Wolf Ákos1
Tildy Péter3 – Richard P. Ray1 (Széchenyi István Egyetem, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék1 – Department of Geotechnics at Slovak University of Tech-nology in Bratislava, Slovakia2 – Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Mérnökgeofi-zikai Főosztály3): Talajválasz elemzés talaj-dinamikai helyszíni és laboratóriumi mérések alapján – Egy budapesti esettanulmány

Kárpáti László (ViaCon Hungary Kft.): MINEK NEVEZZELEK? – „TRIAX, BIAX, MIAX?”

Juhász Miklós (Taupe Kft.): Rendkívüli igé-nyek, különleges megoldások a szegedi szu-perlézer geotechnikai tervezésénél

Koch Edina – Hudacsek Péter (Széchenyi István Egyetem): Vasúti átmeneti szakasz 3D dinamikus modellezése

Rövidesen feltöltjük!

Prof. Dr. Szabó Imre (GEON System Kft.): Felszínmozgások megjelenítése 19-20. századi magyar festményeken

Dankó Bence – Dr. Szendefy János (BME, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék): Talajstabilizációval készült út helyszíni méréseinek összehasonlítása

Urgyán-Jeles Lívia (Debreceni Egyetem): Fogazott polisztirol alapozás térfogatváltozó agyagtalajokon

Rövidesen feltöltjük!

Back Márta – Dr. Szendefy János (BME Geo-technika és Mérnökgeológia Tanszék): A talajok reziliens modulusának meghatározása, mérési eredmények bemutatása 

Rövidesen feltöltjük!

Hajdu Veronika (Debreceni Egyetem): A nyomószondázási eredményekből a hazai és nemzetközi gyakorlat szerint számított cölöpteherbírások összehasonlító vizsgálata

Komjáti Csongor (Low & Bonar Hungary Kft.): Magyarországi esettanulmányok

Dr. Nagy László (BME, Geotechnika és Mér- nökgeológia Tanszék): Suvadások a Panama-csatornánál

Juhász Miklós (Taupe Kft.): Világszínvonalú alapozási technikák az ELI kivitelezésében

Rövidesen feltöltjük!

Kanizsár Szilárd (PORR Építési Kft. – Széche-nyi István Egyetem): Budapestre tervezett toronyházak alapozási lehetőségei

Rövidesen feltöltjük!

Garai József (Debreceni Egyetem): A hatékony és semleges feszültségek elméletének újraér-tékelése

Törös Endre – Prónay Zsolt – Prakfalvi Péter (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat): Laza talajok építésföldtani problémái és geo-fizikai kutatásuk

Rövidesen feltöltjük!

Borostyáni Márta – Borbély Dániel – Havas Péter (Mott Macdonald Magyarország Kft.): Talajfizikai paraméterek karakterisztikus értékének meghatározása, az angolszász és magyar gyakorlat összehasonlítása

Farkas Gábor1 – Mátyás Vilmos Béla2 – Méri Ta-más3 – Stasisin Izolda4 (Bayer Construct Kft.1 – Soil-Cons Kft.2 – Ta-Da Kft.3 – Bayer Strada Srl.4): Dinamikus konszolidáció és talaj-csere (tömörített talajzóna és kőtömzs) + Kő-tömzsökbe ágyazott Soil-Cons pontalapok az épületszerkezet és a vasbeton ipari padló alatt Biharkeresztes ipari parkban

Rövidesen feltöltjük!

Cselédes Viktor – Borbély Dániel – Dr. Görög Péter (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-mányi Egyetem): A várhegyi alagút környeze-tének részletes mérnökgeológiai vizsgálata, alagútszerkezet számítása

Rövidesen feltöltjük!