Geotechnika 2020

Rapcsok Réka – Szendefy János (BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék): Történet kutatás a geotechnikai munkákban

 

 

Kriston Gábor (Mott MacDonald Ltd. Cardiff, Wales): Rézsűcsúszás Walesben, esettanulmány

 

Dr. Koch Edina – Hudacsek Péter  – Dr. Wolf Ákos (Széchenyi István Egyetem, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék): Egy félig integrált híd komplex 3D FEM modellezése és vali-dálása

 

Szatmári Tamás (Low & Bonar): Geoműanya-gok a geotechnikában

 

 

Erhardt Balázs (BAUER Magyarország Speciális Mélyépítő Kft.): Résfalas mély munkagödrök Budapesten

 

Hudacsek Péter1 – Dr. Koch Edina1 – Scheuring Ferenc2 – Szepesházi Attila2 – Dr. Wolf Ákos1 (1 Széchenyi István Egyetem, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék – 2 HBM Kft.): Egyedi cölöp merevségének megha-tározása

Dr. Garai József (Építőmérnöki Tanszék, Debre-ceni Egyetem): Buzgárok kialakulásának egyen-súlyi feltételei

 

 

Dr. Román Zsolt (Terra-Vallum Kft.): Csavartá-nyéros acélcölöpök hazai alkalmazása

 

 

Hudacsek Péter1, Kanizsár Szilárd1, Dr. Koch Edina1, Dr. Szepesházi Róbert1, Dr. Szilvágyi Zsolt2, Dr. Wolf Ákos1 (1 Széchenyi István Egyetem, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék – 2 Geoplan Kft.): A MOL CAMPUS alapozásának vizsgálata

Thoroczkay Zsolt (ITM, Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály): A közútfejlesztés aktuális kérdései

 

Ember István (Nemzeti Közszolgálati Egye-tem): A robbanótestek, mint a talajban rejlő potenciális veszélyforrások

 

Szepesházi Róbert (SZE): 30 éves jubileum – alkalom az előretekintésre

Danka József (Tony Gee and Partners): Cementes mélykeverési talajerősítési techno-lógia (deep cement mixing) alkalmazása – Hongkongi esettanulmányok

 

Hudacsek Péter1 – Sándor Csaba2 (1 Széc-henyi István Egyetem, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék, Alternatura Kft. – 2 Sán-dor Geotechnika Kft.): Rezgőhúros érzékelő alapú geotechnikai és szerkezeti monitoring rendszerek fejlesztése

 

Szendefy János – Mustafa Waleed (BME Geo-technika és Mérnökgeológia Tanszék): Az üveg-hab felhasználási lehetőségei

 

Hangodi Ádám (VIACON Hungary Kft.): Geo-szintetikus hídfők

 

Bognár Balázs – Huszák Tamás (BAUER Magyarország Speciális Mélyépítő Kft.): Ecseri automatizált magasraktár süllyedésérzékeny szerkezetének alapozása

 

Ágoston Gábor1Németh Andor2 – Morvay Zoltán1 (1Mélyépítő Labor Kft., 2BME Geotech-nika és Mérnökgeológia Tanszék): Általános és speciális geotechnikai vizsgálatok és feladatok szerepei nagytömegű földmunka megvalósulá-sában (debreceni BMW gyár)

 

Juhász Miklós (Taupe Kft.): A korszerű szabványok, a szofisztikált programok és a mindennapos építőmérnöki gyakorlat, avagy Hochmecolás a kultúrmérnökség jelenéről, jövőjéről

 

Dr. Gabos György – Horváthné Bak EdinaKőhalmi Zoltán (FTV ZRt.): 70 éve a Geotech-nikáért!

 

Kecskés Gábor1 – Szoboszlai Béla1 – Dr. Prónay Zsolt2Dr. Tőrös Endre2 (Praxis Épí-tőipari Mérnökiroda Kft.1 – MINGEO Kft.2): A geotechnika – geofizika együttműködése egy főközlekedési út töltésezett szakaszának vizsgálatánál

Varga Olivér1, dr. Szilvágyi Zsolt1, Molnár György2 (1 Geoplan Kft., 2 Bohn Mélyépítő Kft.): 2d/3d?! Egy mély munkagödör végese-lemes modellezésének tapasztalatai

 

Kápolnainé Nagy – Göde Fruzsina – Török Ákos (BME, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék): A balatoni magaspartok korábbi moz-gásai és a Balaton környezetében nyilvántartott mozgásveszélyes területek értékelése

 

Németh Andor – Dr. Török Ákos (BME, Geo-technika és Mérnökgeológia Tanszék): Gránitos kőzetek roncsolásmentes kőzetfizikai vizsgálata